• Reklamacje i zwroty

Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: sklep@twojesrebro.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

I. Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz reklamacji

Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, symbol produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie kompletnego produktu wraz z dowodem zakupu.

3. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Norbert Paszkowski
Waleniowa 5/6
85-435 Bydgoszcz

II. Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu

Wypełnij formularz zwrotu i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, symbol produktu, data zakupu.

2.Odesłanie produktu

Dokonując zwrotu prosimy o odesłanie produktu w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu zwrot nie zostanie uznany. W przypadku gdy została dokupiona dodatkowa usługa "zapakuj na prezent", jej koszt nie będzie zwracany.

3. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Norbert Paszkowski
Waleniowa 5/6
85-435 Bydgoszcz