• Safe Buy - sklep zweryfikowany

eCommerce Fair Play

PREAMBUŁA

 

Handel elektroniczny wnosi istotny wkład w rozwój nowoczesnej gospodarki i daje impulsy dla rozwoju społeczeństwa. Handel elektroniczny znosi bariery fizyczne i pozwala na zaspokojenie potrzeb osób o ograniczonej mobilności lub z innymi ograniczeniami dostępu do szerokiego rynku produktów i usług konsumpcyjnych. Handel elektroniczny jest dobrem wspólnym, a jego kondycja ma bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla wszystkich obywateli Polski.

Wśród największych wyzwań jakie stoją przed Handlem elektronicznym jest zapewnienie zaufania i poczucia bezpieczeństwa Konsumentów, gdyż brak fizycznego kontaktu może rodzić obawy o przebieg transakcji zawieranych na odległość i w konsekwencji je uniemożliwiać. Dlatego Konsument musi mieć wiedzę o świadczonym mu, w razie potrzeby, wsparciu przez powołane do tego organy państwowe oraz organizacje pozarządowe. Jednak przede wszystkim, Konsument musi uwierzyć, że Sprzedawca internetowy jest uczciwy i przewidywalny, a sprzedawane przez niego produkty lub usługi spełnią jego oczekiwania.

Uznając powyższe wartości, Sprzedawcy internetowi - sygnatariusze kodeksu dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play - dobrowolnie zobowiązują się respektować określone w nim zasady i normy etyczne oraz standardy realizacji usług oraz zobowiązują się do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.

 

safe-buy-maly(1).jpg sklepy24.jpg safe-buy-maly.jpg
Program eCommerce
FAIR PLAY
Sklep rekomendowany
przez klientów
Zweryfikuj informacje
o sklepie

Klikaj w kafelki aby dowiedzieć się więcej o programie i sklepie.